ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
Rp 155.000,00
1 سال
Rp 155.000,00
1 سال
Rp 155.000,00
1 سال
.net
Rp 200.000,00
1 سال
Rp 200.000,00
1 سال
Rp 200.000,00
1 سال
.org
Rp 175.000,00
1 سال
Rp 175.000,00
1 سال
Rp 175.000,00
1 سال
.biz
Rp 100.000,00
1 سال
Rp 100.000,00
1 سال
Rp 100.000,00
1 سال
.info
Rp 95.000,00
1 سال
Rp 95.000,00
1 سال
Rp 95.000,00
1 سال
.us
Rp 120.000,00
1 سال
Rp 120.000,00
1 سال
Rp 120.000,00
1 سال
.name
Rp 95.000,00
1 سال
Rp 95.000,00
1 سال
Rp 95.000,00
1 سال
.tv
Rp 750.000,00
1 سال
Rp 750.000,00
1 سال
Rp 750.000,00
1 سال
.in
Rp 105.000,00
1 سال
Rp 105.000,00
1 سال
Rp 105.000,00
1 سال
.asia
Rp 135.000,00
1 سال
Rp 135.000,00
1 سال
Rp 135.000,00
1 سال
.eu
Rp 80.000,00
1 سال
Rp 80.000,00
1 سال
Rp 80.000,00
1 سال
.de
Rp 85.000,00
1 سال
Rp 85.000,00
1 سال
Rp 85.000,00
1 سال
.es
Rp 90.000,00
1 سال
Rp 90.000,00
1 سال
Rp 90.000,00
1 سال
.ws
Rp 100.000,00
1 سال
Rp 100.000,00
1 سال
Rp 100.000,00
1 سال
.cn
Rp 110.000,00
1 سال
Rp 110.000,00
1 سال
Rp 110.000,00
1 سال
.ca
Rp 130.000,00
1 سال
Rp 130.000,00
1 سال
Rp 130.000,00
1 سال
.tel
Rp 140.000,00
1 سال
Rp 140.000,00
1 سال
Rp 140.000,00
1 سال
.mobi
Rp 175.000,00
1 سال
Rp 175.000,00
1 سال
Rp 175.000,00
1 سال
.cc
Rp 185.000,00
1 سال
Rp 185.000,00
1 سال
Rp 185.000,00
1 سال
.bz
Rp 195.000,00
1 سال
Rp 195.000,00
1 سال
Rp 195.000,00
1 سال
.me
Rp 245.000,00
1 سال
Rp 245.000,00
1 سال
Rp 245.000,00
1 سال
.co
Rp 265.000,00
1 سال
Rp 265.000,00
1 سال
Rp 265.000,00
1 سال
.mn
Rp 395.000,00
1 سال
Rp 395.000,00
1 سال
Rp 395.000,00
1 سال
.xxx
Rp 850.000,00
1 سال
Rp 850.000,00
1 سال
Rp 850.000,00
1 سال
.id new!
Rp 250.000,00
1 سال
N/A
Rp 250.000,00
1 سال
.co.id
Rp 325.000,00
1 سال
Rp 325.000,00
1 سال
Rp 325.000,00
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains